Podmienky používania pre idlesurvivors.com
Prijatie podmienok:

Používatelia, ktorí navštívia a používajú našu stránku idlesurvivors.com, musia dodržiavať tieto Podmienky používania. Súhlasom s používaním stránky automaticky prijímate tieto podmienky.


Použitie obsahu: Všetok obsah na idlesurvivors.com, vrátane textu, obrázkov, videí a iných materiálov, slúži len na vzdelávacie a zábavné účely. Používatelia nesmú kopírovať, upravovať, distribuovať alebo používať tento obsah bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka.


Zodpovednosť používateľa: Používatelia sú zodpovední za akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré uverejnia alebo zverejnia na idlesurvivors.com. Je zakázané uverejňovať nepresné, urážlivé alebo nezákonné informácie.


Ochrana osobných údajov: Zaviazali sme sa chrániť súkromie používateľov. Podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov sa riadia našimi Zásadami ochrany osobných údajov.


Zmeny podmienok: Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používatelia by mali pravidelne kontrolovať aktualizácie tohto dokumentu.


Záverečné ustanovenia: Tieto Podmienky používania sú právne záväzné pre všetkých používateľov. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte idlesurvivors.com.